Debat

Op dinsdag 17 september kan je een debat bijwonen rond de pro's en contra's binnen netwerken.

Samenwerken is het nieuwe credo in de zorg, zeker ook voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Die samenwerking in de GGZ wordt gestimuleerd door netwerkvorming op alle niveaus. Die netwerkvorming wordt verondersteld hand in hand te gaan met kennisdeling, vermaatschappelijking, empowerment en toename van continuïteit en efficiëntie. Maar er gaan ook kritische stemmen op dat er teveel vergaderd wordt en dat investeren in netwerkorganisatie middelen weghaalt uit de zorg… Door de veelheid van netwerken lijkt een nieuwe verkokering op te treden. Ook de focus van het onderzoek naar werkzaamheid in de GGZ wordt door deze evoluties verlegd.

In dit debatforum laten we vooral de beleids(be)denkers aan het woord. Hoe kijken zij naar de hervormingen ? Wat zijn de positieve effecten van de netwerkvorming en waarop moeten we beducht zijn ? Worden de beoogde doelstellingen wel bereikt ?

De deelnemers zijn : 

  • Stef Decoene, criminologisch en forensisch psycholoog, filosoof
  • Mark Leys, socioloog en gezondheidseconoom, onderzoeker m.b.t. gezondheidsorganisatie
  • Wim Tambeur, gedelegeerd bestuurder Z.org KU Leuven
  • Bart Van Daele, psychiater, transitiemanager, algemeen directeur OLV Ziekenhuis Aalst
  • Veerle Umans, coördinator Ligant, Limburgs Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren
  • Karolien Weemaes, adjunct-federaal coördinator GGZ netwerken, FOD Volksgezondheid

 

Moderator :

  • Marina Danckaerts, kinder- en jeugdpsychiater, diensthoofd afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie UPC KU Leuven, deeltijds coördinator GG-netwerk YUNECO