Wetenschappelijke commissie

 

Baeyens Dieter       

       Hoofddocent aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Onderzoeker met interesse in aard, etiologie, diagnostiek en behandeling van
       ADHD en autismespectrumstoornissen doorheen de levensloop alsook in interventiestudies in gezondheidszorg en onderwijs.

       Gezins- en Orthopedagogiek aan de KU Leuven.

Bijttebier Patricia       

Hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context aan de KU Leuven.

Experte ontwikkelingspsychopathologie en persoonlijkheidsonderzoek aan de KU Leuven.

Bosmans Guy            

Hoofddocent aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Gezins- en Orthopedagogie aan de KU Leuven.

Braet Caroline            

Klinisch psycholoog, docent in de Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie aan de UGent.

Danckaerts Marina     

Kinder- en Jeugdpsychiater, UPC KU Leuven, diensthoofd van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Coördinerend stagemeester en deeltijds hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Gespecialiseerd in het onderzoek naar ‘Attenion Deficit Hyperactivity Disorders’ en de ‘gedragsgenetica’.

Deeltijds coördinator GG-netwerk YUNECO

Lampo Annik              

Kinder- en Jeugdpsychiater - UZ Brussel. Hoofd PAika, psychiatrische dienst kinderen en jongeren UZ Brussel.

Noens Ilse                  

Hoofddocent aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Gezins- en Orthopedagogiek – KU Leuven.

Roeyers Herbert         

Experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie – UGent.

Schoentjes Eric          

Kinder- en Jeugdpsychiater, UZ Gent, afdelingshoofd van Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Steyaert Jean             

Kinder- en Jeugdpsychiater, UPC KU Leuven. Deeltijds hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde aan de KU Leuven.

Vanderfaeillie Johan   

Hoogleraar Klinische en Levenslooppsychologie – VUB.

Van der Oord Saskia  

Hoofddocent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Klinische Psychologie – KU Leuven.

Van West Dirk            

Kinder- en Jeugdpsychiater bij ZNA Antwerpen. Docent en coördinerend stagemeester bij de Universiteit Antwerpen. 

Vliegen Nicole            

Deeltijds hoogleraar Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Klinische Psychologie – KU Leuven.

Wante Laura               

Klinisch psycholoog en onderzoeker.

Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie – Universitair Psychologisch Centrum ‘Kind & Adolescent’ UGent.