HOME

SAMENWERKEN !?  SAMEN WERKEN !?

Samenwerken is het nieuwe credo in de zorg, zeker ook voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Die samenwerking wordt gestimuleerd door netwerkvorming op alle niveaus: persoonlijke netwerken, eerstelijnsnetwerken, thematische netwerken, regionale ziekenhuisnetwerken, provinciale netwerken geestelijke gezondheid, intersectoraal regionaal overleg en supraregionale intersectorale zorgnetwerken. Samenwerking, kennisdeling, vermaatschappelijking en empowerment worden verondersteld hand in hand te gaan. Fervente aanhangers van intersectoraal gedeelde zorgtrajecten zullen het uitroepteken in de titel bijtreden. Maar er gaan ook kritische stemmen op dat er vaak meer vergaderd wordt dan er reële zorg wordt verleend en dat investeren in netwerkorganisatie middelen weghaalt uit de zorg… We nodigen de voorstanders en sceptici uit om de goede praktijken van samenwerking en kwalijke neveneffecten voor te stellen, zodat netwerken in de juiste richting kunnen ontwikkelen.

Samenwerking blijkt ook meer nodig over leeftijdsdoelgroepen heen (infant mental health, transitiepsychiatrie, KOPP-KOAPP) en tussen onderzoekers en onderzoeksgroepen.

Uiteraard verwelkomen we ook bijdragen die buiten het congresthema vallen en die actuele tendensen, werkzame praktijken, nieuwe onderzoeksbevindingen en/of belangrijke reflecties over de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren inbrengen.

 

Het congrescomité